Hakkımızda

«

MİSYONUMUZ

Öğrenmeyi yaşamın öznesi olarak benimseyen bir toplum bakışıyla, öncelikli gençler ve yetişkinler olmak üzere tüm bireylere çağın ve ihtiyaçların gerektirdiği sosyal, kültürel, ekonomik bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmak üzere öncü rol üstlenerek projeler geliştirmek ve yürütmektir.

VİZYONUMUZ

Ülkemizin bir öğrenme kampüsüne dönüşebilmesi için herkesin hayat boyu öğrenme sürecine aktif katılmasına destek olma hizmetinde mükemmele ulaşmış uluslararası boyutta lider bir gönüllü kuruluş olmaktır.

AMACIMIZ

Hayat Boyu Öğrenme perspektifi içerisinde, nüfusun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yapmak, başta gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitim eksiğini tamamlamalarına ve çağın gerektirdiği gerekli bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmak, sosyal kültürel becerilerini geliştirmek, ekonomik beceri kazanmalarını sağlamak üzere meslek edinmelerine yönelik eğitim programları ve projeleri geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.

Genel amaca ulaşmak için;

1.    Toplumun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik profesyonel anlamda ihtiyaç belirleme çalışmaları yapmak,

2.    Bu çalışmalar kapsamında eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun program ve projeler geliştirmek,

3.    Hayat Boyu Öğrenme kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak

4.    Dezavantajlı gruplar, kadınlar, işsizler, engelliler ve çocuklar için çalışmalarda bulunmak 

5.    Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası fonlarından yararlanmak amacıyla yayınlanan tüm duyurulara yönelik projeler hazırlamak, yönetmek, ortak olmak

6.    İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik kişi ve kurumların kapasite yükseltmelerine destek olmak amacıyla, yetişkin eğitimleri vermek, projeler hazırlamak, yürütmek ve ortak olmak

7.    İstihdama yönelik eğitim ve proje çalışmalarında bulunmak

8.    Önceki Öğrenmelerin tanınması ve uzaktan eğitime ilişkin her türlü faaliyette bulunmak

9.    Mesleki Belgelendirme Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi ve Beceri Test Merkezi kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak

10.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,