Yetişkin Öğrenenler için Andragoji ve Ölçme Değerlendirme

«
"Yetişkin Öğrenenler için Andragoji ve Ölçme Değerlendirme"

Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle "Yetişkin Öğrenenler için Andragoji ve Ölçme Değerlendirme" faaliyetimiz 10 Haziranda başlıyor...

 

YETİŞKİN ÖĞRENENLER İÇİN ANDRAGOJİ VE ÖLÇME -DEĞERLENDİRME

Faaliyetin amaçları;

1. Yetişkin eğitiminden sorumlu eğiticilerin öğretme becerilerini geliştirerek yetişkin eğitimi merkezlerinde verilen mesleki-sosyal-kültürel eğitimlerin kalitesini artırmak,

2. Hayat Boyu Öğrenmenin önemi ile ilgili farkındalık kazandırmak,

3. Eğitimde kalitenin artırılması için Yetişkin eğitiminde sorumlu kurum-kuruluşlar arası işbirliğini güçlendirmek.