Sanaldan Gerçekliğe Gençler İçin Güvenli Unlu Gıda Eğitimi

«
Proje numarası: 2016-2-TR01-KA205-036086 Uygulama dönemi: 01.09.2016 – 30.04.2018

PROJE HAKKINDA

En ucuz ve kolay temin edilen besin maddelerinden biri olan unlu mamuller yeme-içme alışkanlıkları içerisinde önemli bir yer tutmakta ve toplum sağlığıyla doğrudan ilişki içerisinde bulunmaktadır. Fakat toplum sağlığını bu kadar yakından ilgilendiren bir sektör içerisinde çalışanların büyük bir bölümü geleneksel eğitim şekli olan "Usta-Çırak" usulü ile işbaşında öğrendiklerini uygulamakta ve sektörde meydana gelen gelişmelerden, değişen arz talep dengesi sadece ustadan alınan bilgi ile sınırlı kalmaktadır

FFS projesi Avrupa’nın ortak beslenme kültürü olan ve en ucuz en kolay bulunan unlu gıdalarda güvenliği sağlamak amacıyla üretim sektöründe olan genç çalışanların/çalışmak isteyen gençlerin BIT tabanlı yenilikçi uzaktan eğitim yöntemleriyle becerilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır.

Faaliyetlerin sektörün ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması, teorik ve pratiğin iç içe olması çalışma tabanlı, staj yaparak öğrenmeyi destekleyecektir.

Dijital çağın gerektirdiği yenilikçi öğrenme teknikleri BIT araçlarının gençler tarafından eğitim amaçlı kullanılmasını destekleyecektir.

Proje faaliyetleri AB 2020 Stratejisi, 2030 Gıda Stratejisi ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (European Food Safety Authority EFSA) yenilikçi yöntemler kullanarak bilgi becerilerin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, BIT tabanlı öğrenmeyi teşvik etmesi ve gençlik çalışmalarında kalitenin artırılması sektörel ve yatay öncelikleriyle uyum sağlamakta, belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. 

PROJE ORTAKLARI

OZ GIDA IS SENDİKASI – Ankara, TÜRKİYE (KOORDİNATÖR)

Uluslararası Hayat Boyu Öğrenme Derneği – Ankara, TÜRKİYE

Danmar Computers – Rzeszów, POLONYA

Instituto Formazione Operatori Aziendali – Reggio nell’Emilia, İTALYA

UM-University of Maribor/SLOVENYA

Assipan Sicilia – Vittoria, İTALYA

The Innovation And Development Institute Principe Real – Miranda do Douro, PORTEKİZ

"Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr ) yürütülen Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."